Pretraži saopštenja brodarstvu
 
[Show][Show]
[Show]
  

Saopštenja brodarstvu

Opis[Sortable]Sektor vodnog puta[Sortable]Datum izdavanja[Sortable]Početni datum[Sortable]Krajnji datum[Sortable]
FTM 2021/104/0, Work, building work Dunav (1261.0 - 1257.0) 16.06.2022 16.06.2022 31.05.2025
FTM 2021/103/1, Work, building work Dunav (1251.0 - 1249.0) 16.06.2022 16.06.2022 25.06.2025
FTM 2020/60/0, Dredging, dredging Dunav (1091.0 - 1089.0) 10.08.2021 10.08.2021 12.12.2022