Pretraži saopštenja brodarstvu
 
[Show][Show]
[Show]
  

Saopštenja brodarstvu

Opis[Sortable]Sektor vodnog puta[Sortable]Datum izdavanja[Sortable]Početni datum[Sortable]Krajnji datum[Sortable]
FTM 2020/60/0, Dredging, dredging Dunav (1091.0 - 1089.0) 10.08.2021 10.08.2021 12.12.2022
FTM 2021/60/0, Dredging, dredging Dunav (1203.0 - 1204.0) 06.08.2021 09.08.2021 31.12.2021
FTM 2020/56/0, Dredging, dredging Dunav (1232.0 - 1226.0) 06.05.2021 06.05.2021 31.12.2021
FTM 2020/53/0, Event, calamity Dunav (1105.0 - 1103.0) 10.04.2021 10.04.2021 11.04.2022
FTM 2020/47/0, Limitations, limitations Sava (2.6 - 2.8) 24.02.2021 24.02.2021 31.12.2021
FTM 2021/47/0, Work, building work Tisa (0.8 - 1.0) 23.02.2021 01.03.2021 31.12.2021
FTM 2020/34/0, Dredging, dredging Dunav (1060.0 - 1062.0) 19.11.2020 20.11.2020 31.12.2021