Pretraži saopštenja brodarstvu
 
[Show][Show]
[Show]
  

Saopštenja brodarstvu

Opis[Sortable]Sektor vodnog puta[Sortable]Datum izdavanja[Sortable]Početni datum[Sortable]Krajnji datum[Sortable]
FTM 2019/45/0, Event, event Dunav (1187.0 - 1314.0) 17.12.2019 17.12.2019 15.03.2020
FTM 2019/42/0, Event, event Dunav (1187.0 - 1314.0) 17.12.2019 17.12.2019 15.03.2020